BWWB

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

 

Uitbreiding Parkeerschijfzone (Blauwe Zone)

logo_Heerlen.jpg240px-Nederlands_verkeersbord_E10_svg.png

Uitbreiding blauwe zone in Welten

Om de blauwe zone in Welten te kunnen uitbreiden, zal de gemeente markeringswerkzaamheden gaan uitvoeren. Momenteel kunnen enkele straten niet juist worden gemarkeerd vanwege een hoge parkeerdruk.

Met de aannemer, de firma van Rens, heeft de gemeente afspraken gemaakt dat op zaterdag 10 juni 2017 bij droog weer de markeringswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Op deze dag vraagt de gemeente aan de bewoners van de volgende straten om hun auto aan de overzijde te parkeren. Het betreft hier de Prof. Dumontstraat, de Jos Habetsstraat en de Holwerdastraat.

Met handhaving en politie zijn afspraken gemaakt om die dag niet te handhaven in de betreffende straten.

In de Weltertuijnstraat, huisnummer 6 t/m 66 (even) en 5 t/m 49 (oneven), vraagt de gemeente aan de bewoners om hun auto circa 10 cm van de trottoirband te parkeren, zodat de trottoirband blauw kan worden geverfd.

Met vriendelijke groet, de Gemeente Heerlen

Zoeken