BWWB

Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade

 

Wie is wie?

voorzitter

Vacant

 


 


 

Anton ten Westenend, vicevoorzitter

Mijn naam is Anton ten Westenend. Ik woon al 20 jaar in Welten: tussen Heerlen en Maastricht. Met vrouw en twee kinderen. Ben geboren in Oss en via Eindhoven, Enschede en Den Bosch hier terecht gekomen vanwege mijn werk bij de Open Universiteit: communicatie en marketing. Inmiddels ben ik al 15 jaar als freelancer werkzaam in allerlei rollen (tekstschrijver, coach, meewerkend adviseur). Heb zo veel verschillende organisaties van binnenuit leren kennen. Mensen en organisaties helpen bij het realiseren van doelen, dromen en ambities: dat is mijn missie en dat was vier jaar geleden een reden om actief te worden bij BWWB. Het idee dat het soms beter/anders kan. Als vice-voorzitter heb ik contacten buiten Welten Benzenrade (met andere wijken, instellingen en gemeente). Wat mij met name bezighoudt, is de leefbaarheid - nu en op termijn. Wat is nodig om onze wijk aantrekkelijk te maken en houden voor iedereen? En hoe doen we dat? Interessant, zeker in het licht van de verandering van verzorgingsstaat naar partipatiesamenleving. Kijk maar eens op www.bgwheerlen.nl

 


 Leo Haeren 

tekst en foto volgen

 Antoon_DSCN0615a.jpg

Anton ten Westenend, vicevoorzitter

Mijn naam is Anton ten Westenend. Ik woon al 20 jaar in Welten: tussen Heerlen en Maastricht. Met vrouw en twee kinderen. Ben geboren in Oss en via Eindhoven, Enschede en Den Bosch hier terecht gekomen vanwege mijn werk bij de Open Universiteit: communicatie en marketing. Inmiddels ben ik al 15 jaar als freelancer werkzaam in allerlei rollen (tekstschrijver, coach, meewerkend adviseur). Heb zo veel verschillende organisaties van binnenuit leren kennen. Mensen en organisaties helpen bij het realiseren van doelen, dromen en ambities: dat is mijn missie en dat was vier jaar geleden een reden om actief te worden bij BWWB. Het idee dat het soms beter/anders kan. Als vice-voorzitter heb ik contacten buiten Welten Benzenrade (met andere wijken, instellingen en gemeente). Wat mij met name bezighoudt, is de leefbaarheid - nu en op termijn. Wat is nodig om onze wijk aantrekkelijk te maken en houden voor iedereen? En hoe doen we dat? Interessant, zeker in het licht van de verandering van verzorgingsstaat naar partipatiesamenleving. Kijk maar eens op www.bgwheerlen.nl

 


 Leo Haeren 

tekst en foto volgen

 Antoon_DSCN0615a.jpg

Marion Geurts, secretaris

Mijn naam is Marion Geurts. Ik ben in 1960 geboren in Maastricht, maar het grootste deel van mijn jeugd en daarna studietijd op de Veluwe doorgebracht en nu al weer sinds 1989 wonend in onze prachtige wijk Welten. Ik heb twee zonen. De oudste heeft een verstandelijke beperking en woont (begeleid) in een zorginstelling. De jongste zoon woont nog bij mij en studeert aan de Hoge School. Ik ben altijd een verenigingsmens geweest. Heb verschillende bestuursfuncties vervult bij Weltania (jeugd), buurtvereniging Profiel en Personeelsvereniging (APG).  Samen, Saamhorigheid, Samenwerking zijn voor mij belangrijke pijlers in deze maatschappij die helaas steeds individualistischer is geworden. Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan een sociale, veilige woonomgeving waar ‘jong’ en ‘oud’ SAMEN met plezier woont.

 


 

 Marion_Geurts_150.jpg

Huub Eussen,  Penningmeester

tekst en foto volgen

 

Roy Lurken

Tekst en foto worden binnenkort gepubliceerd.

 


 

 
   

Anton ten Westenend, (vice)voorzitter a.i.

Mijn naam is Anton ten Westenend. Ik woon al 20 jaar in Welten: tussen Heerlen en Maastricht. Met vrouw en twee kinderen. Ben geboren in Oss en via Eindhoven, Enschede en Den Bosch hier terecht gekomen vanwege mijn werk bij de Open Universiteit: communicatie en marketing. Inmiddels ben ik al 15 jaar als freelancer werkzaam in allerlei rollen (tekstschrijver, coach, meewerkend adviseur). Heb zo veel verschillende organisaties van binnenuit leren kennen. Mensen en organisaties helpen bij het realiseren van doelen, dromen en ambities: dat is mijn missie en dat was vier jaar geleden een reden om actief te worden bij BWWB. Het idee dat het soms beter/anders kan. Als vice-voorzitter heb ik contacten buiten Welten Benzenrade (met andere wijken, instellingen en gemeente). Wat mij met name bezighoudt, is de leefbaarheid - nu en op termijn. Wat is nodig om onze wijk aantrekkelijk te maken en houden voor iedereen? En hoe doen we dat? Interessant, zeker in het licht van de verandering van verzorgingsstaat naar partipatiesamenleving. Kijk maar eens op www.bgwheerlen.nl

 


 Leo Haeren 

tekst en foto volgen

 Antoon_DSCN0615a.jpg

Karin van Meelis, gebiedsregisseur van de gemeente Heerlen (www.bgwheerlen.nl)

Mijn naam is Karin van Meelis (1973) geboren en opgegroeid in het Brabantse dorpje Beek en Donk. Na het afronden van de opleiding culturele en maatschappelijke vorming heb ik gewerkt bij Parkstad Limburg Theaters. Vanaf 2005 werk ik voor de gemeente Heerlen waarvan de eerste jaren als cultuurscout. Ik begeleidde scholen en culturele aanbieders bij de implementatie van cultuureducatie. Maatschappelijke en persoonlijke betrokkenheid èn het werken met allerlei mensen gaven en geven me nog steeds veel voldoening. De functie van gebiedsregisseur is er daarom een die goed bij mij past en voelt. Naast werken, vind ik het heerlijk om te koken, fietsen, wandelen en reizen, maar vooral te genieten van mijn paardenhobby. De laatste 7 jaar was ik daarvoor bijna dagelijks te vinden in Benzenrade en heb ik dit prachtige stukje Heerlen beter leren kennen en waarderen. Ik verheug me op een prettige en constructieve samenwerking met BWWB.

 


  

Karin3

Jan Reubsaet, wijkagent Welten Benzenrade

Contact via de website www.politie.nl

 

 

 

  


 

j.reubsaet-nieuw.jpg

 

Zoeken